Električni syphon pruža jednaku kvalitetu kave kao i klasični syphon, no kao izvor topline ne koristi plamenik, već električni grijač.